ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN L'ESCALA (Girona y Platja d'Aro, contactact met ons)

1. Aanvaarding van de algemene contractvoorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huurcontract van de accommodatie tussen de gast / klant en het makelaarskantoor UNICO COSTA BRAVA, S.L. Deze algemene voorwaarden worden opgesteld, geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens de Spaanse wetgeving door ze voor te leggen aan de rechtbank van Girona, Spanje. Met het uitvoeren van de eerste aanbetaling van een reservering in een accommodatie beheerd door UNICO COSTA BRAVA, S.L. verklaart de gast deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en er mee in te stemmen.

2. Voorwaarden voor het huren en het betalen van de huur van een accommodatie

De klant kan via onze website, telefonisch of persoonlijk bij onze kantoren reserveren. Zodra de reservering is gemaakt, stuurt UNICO COSTA BRAVA, S.L. u hiervan per e-mail een bevestiging.

BETAALWIJZE
De huur moet als volgt betaald worden:

 • Aanbetaling van 40% van de huurprijs bij boeking, plus € 20 administratiekosten. Reserveringen worden 7 dagen vastgehouden. Als na deze 7 dagen de eerste betaling niet is ontvangen, houdt UNICO COSTA BRAVA, SL. zich het recht voor om de reservering te annuleren. De betaling kan geschieden:
  • Online via onze website met uw creditcard
  • Via een overschrijving naar UNICO COSTA BRAVA naar het rekeningnummer dat u ontvangt in de reserveringsmail.
 • De betaling van de resterende 60% moet uiterlijk voldaan worden:
  • 42 dagen vóór de dag van aankomst in de accommodatie, als de betaling per bankoverschrijving geschiedt
  • Alleen na een schriftelijk verzoek aan info@unicocostabrava.com kunt u op de dag van aankomst contant of met een vakantiebon betalen.
Unico Costa Brava behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving als het volledige bedrag van de reservering niet is ontvangen op de aangegeven datum of wanneer niet schriftelijk doorgegeven is de resterende 60% contant te betalen op de dag van aankomst.

LATE RESERVERINGEN
In het geval dat een reservering wordt gemaakt minder dan 42 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf, moet 100% van het bedrag van de reservering per creditcard of bankoverschrijving voldaan worden. Neem voor andere opties contact op met Unico Costa Brava door een e-mail te sturen naar info@unicocostabrava.com

BEVESTIGING VAN DE RESERVERING EN HET TOESTUREN VAN HET CONTRACT
Zodra de aanbetaling van 40% van het reserveringsbedrag is gedaan, bevestigt Unico Costa Brava uw reservering en stuurt u een kopie van het contract met de algemene voorwaarden. In dit contract staat hoe de betaling van de resterende 60% moet worden uitgevoerd.
Het contract moet worden getoond op de dag van aankomst op het kantoor van Unico Costa Brava, waar de check-in plaatsvindt en de sleutels worden overgedragen.

3. Inbegrepen kosten en diensten

De schoonmaak aan het einde van het verblijf en beddengoed zijn inbegrepen in de huurprijs. Het beddengoed wordt geleverd in een zak van Unico Costa Brava die u in de accommodatie aantreft (de bedden zijn niet opgemaakt). Hoewel het verbruik van water, gas en elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs, roepen we u uit oogpunt van het milieu op tot een verantwoordelijk en matig gebruik. NB: Oplaadbeurten voor elektrische auto's worden niet geaccepteerd en kunnen leiden tot een aanbetaling.
De foto's van de accommodaties komen overeen met hoe deze in werkelijkheid zijn, hoewel in sommige gevallen de inrichting enigszins kan variëren. De talen van de televisiezenders zijn afhankelijk van de antennes en satellietontvangers die door de eigenaar zijn geïnstalleerd. Unico Costa Brava is in geen geval en in geen enkele accomodatie verantwoordelijk voor de zenders die kunnen worden ontvangen en in welke taal deze uitzenden.

4. Niet inbegrepen kosten die betaald moeten worden op de dag van aankomst

Behalve het bedrag van de reservering van de accommodatie moet de klant op de dag van aankomst de volgende kosten betalen, op de hieronder aangegeven wijze.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting bedraagt 1,00€ per dag per persoon ouder dan 16 jaar. Het maximale bedrag per persoon is 7,00€ ofwel 7 dagen. Kinderen van 16 jaar of jonger zijn vrijgesteld van het betalen van de toeristenbelasting. Het is echter verplicht op de dag van aankomst door middel van een formulier dat wij u geven de leeftijd te bevestigen. Het bedrag van de toeristenbelasting moet contant worden betaald op de dag van aankomst.

Borg
Op de dag van aankomst moet de klant de gegevens van zijn creditkaart aan Unico Costa Brava verstrekken om een pre-autorisatie te verlenen voor een bedrag van € 300 ( 500 euros tussen 20/12 en 08/01 omgeving). Deze pre-autorisatie wordt niet verrekend op uw creditcard, behalve in het geval dat gebreken worden opgemerkt in de accommodatie (zie punten 11 en 14).

Gecontracteerde diensten of supplementen
In het geval dat u een extra dienst of supplement gecontracteerd hebt, vermeld in punt 5 van deze algemene voorwaarden, moeten de kosten hiervan contant betaald worden op de dag van aankomst.

5. Aanvullende diensten en supplementen op aanvraag

Unico Costa Brava, S.L. stelt u de volgende diensten ter beschikking, waarvan de prijs niet is inbegrepen in de huurprijs. De diensten zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Om ze te reserveren kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor of een e-mail te sturen naar info@unicocostabrava.com . Voor reserveringen van minder dan een week wordt de prijs van diensten berekend per week gedeeld door zeven en vermenigvuldigd met de duur van het verblijf in dagen.

 • Wieg: € 20/week
 • Kinderstoel: € 20/week
 • Handdoekenset: € 8/persoon
 • Huisdier: € 4/ dag en per huisdier (*enkel wanneer huisdieren toegestaan zijn in de woning)
 • Aankomst buiten de voorziene aankomsttijden: € 20/reservering

6. Annulering van het contract door de klant

De klant heeft het recht om de reservering te annuleren onder betaling van de volgende kosten:

 • Kosteloze annulering als de klant de reservering annuleert tot 61 kalenderdagen vóór de datum van aankomst. Alleen administratiekosten zullen in rekening worden gebracht.
 • Als de klant de reservering annuleert vanaf de dag waarop hij de eerste aanbetaling heeft gedaan tussen 60 en 43 kalenderdagen vóór de datum van aankomst, bedragen de annuleringskosten 40% van het totale reserveringsbedrag plus administratiekosten.
 • Als de klant de reservering annuleert 42 of minder kalenderdagen vóór de datum van aankomst, bedragen de annuleringskosten 100% van het reserveringsbedrag plus administratiekosten.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt dit doen via onze website (zie punt 15).

7. Annulering van het contract door Unico Costa Brava, S.L.

In geval van overmacht of de onmogelijkheid de accommodatie aan de klant te leveren, biedt Unico Costa Brava, S.L. de mogelijkheid om (indien mogelijk) te kiezen voor een vervangende accommodatie met vergelijkbare kenmerken of het contract te annuleren onder restitutie van het totale tot dan toe door de klant betaalde bedrag.

8. Dag van aankomst in de accommodatie

In de e-mail met de reserveringsbevestiging geeft Unico Costa Brava, S.L. u het precieze adres van ons kantoor en de contactgegevens (telefoonnummer en e-mail). Het inchecken en de sleuteloverdracht vinden plaats op het kantoor van Unico Costa Brava, S.L.

De mogelijke aankomsttijden zijn als volgt:

 • Aankomst van maandag tot vrijdag van 16:00 tot 18:30 uur.
 • Aankomsten op zaterdag van 16:00 tot 19:00 uur.
 • Aankomst op zondag is niet mogelijk.
Voor aankomst buiten deze tijden (vroeger of later) kunt u contact opnemen met het kantoor, om tot nadere afspraken te komen.

Tijdens het inchecken brengt Unico Costa Brava, S.L. u de openstaande bedragen in rekening (zie punt 4), geeft u de sleutels, het exacte adres, de inventaris en de huisregels van de accomodatie. Het is verplicht dat de klant deze regels leest en een ontvangstbewijs ervan ondertekent.

Hoewel Unico Costa Brava iedere accommodatie grondig controleert vóór aankomst van de gast, kan het gebeuren dat er beschadigingen zijn in de woning. In dat geval moet u het kantoor onmiddellijk op de hoogte brengen en zullen de benodigde reparaties binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden. Het kantoor accepteert alleen schoonmaakclaims op de dag van aankomst.

9. Dag van vertrek

Alsalgemene regel geldt dat vertrek uit de accommodatie mogelijk is tussen 06:00uur en 10:00 uur. Neem bij vertrek vóór 06:00 uur contact op met Unico CostaBrava, S.L. en we zullen u aangeven hoe te werk te gaan.
Ongeautoriseerdvertrek na 10.00 uur kan bestraft worden.

De sleutels moeten op het afgesproken tijdstip, en altijd vóór maximaal 10.00 uur, aan het bureau worden teruggegeven. Elke overtreder kan sancties opleggen aan de waarborgsom. (*14)

10. Woninginventaris

Op de dagvan aankomst geeft Unico Costa Brava u een inventaris met de meubels enuitrusting die deel uitmaken van de accommodatie, met een beschrijving van huntoestand. Bij aankomst in de woning heeft de klant 48 uur om Unico Costa Bravate informeren over alles wat niet overeenkomt met de geleverde inventaris.

Als deklant Unico Costa Brava niet op de hoogte stelt van de objecten die nietovereenkomen met de inventaris, zal Unico Costa Brava hem verantwoordelijkhouden voor de schade aan het genoemde meubilair en de kosten van de reparatievan de borgsom inhouden.

De accommodatiesbeschikken over het benodigde keukengerei voor het bedoelde aantal personen. Deklant kan geen klachten indienen over gebruiksvoorwerpen of meubels die niet inde inventaris zijn opgenomen. Hoewel deze zich in de accommodatie bevinden,zijn ze niet geregistreerd en vallen niet onder de gecontracteerde diensten.

11. Terugbetaling van de borgsom

Op de dag van vertrek zal het personeel van Unico Costa Brava, S.L. een verificatie van de woning uitvoeren om de staat van de accommodatie en het meubilair te controleren. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden machtigt de klant Unico Costa Brava, S.L. het bedrag dat overeenkomt met de reparatie van de schade veroorzaakt in het huis, aan de meubels en / of aan de apparatuur tijdens de gecontracteerde huurperiode in rekening te brengen op de verstrekte creditcard, evenals de administratiekosten verbonden aan deze schadeposten. Unico Costa Brava, S.L. stuurt u de bijbehorende facturen en brengt u € 25 administratiekosten in rekening.

De borgsom wordt ten laatste 7 dagen na de dag van vertrek geretourneerd nadat de staat van de accommodatie is geverifieerd en de pre-autorisatie van de creditcard geannuleerd wordt. In geval van schade houdt Unico Costa Brava S.L. de borgsom vast totdat de facturen zijn ontvangen, zodat het exacte bedrag van de veroorzaakte schade op de creditcard kan worden afgeschreven.

In het geval dat de borgsom contant betaald is, wordt deze teruggegeven op de dag van vertrek na de verificatie van de staat van de woning door Unico Costa Brava, S.L. Als er schade is, zal het personeel van Unico Costa Brava een raming maken van de reparatiekosten die zullen worden ingehouden van de borgsom. De facturen worden nadien naar de klant verzonden en zonodig wordt het verschilbedrag per bankoverschrijving teruggestort op het door de klant opgegeven rekeningnummer. Als het vertrek buiten de aangegeven tijden plaatsvindt en de borgsom contant is betaald, vindt de terugbetaling plaats binnen een maximale periode van 7 dagen door middel van een overschrijving op het rekeningnummer dat eerder door de klant is opgegeven.

12. Verplichtingen van de klant

 • Het maximum aantal toegestane personen in de woning wordt aangegeven in de omschrijving van de gereserveerde accommodatie, waarbij kinderen en baby's ook als personen tellen. Het personeel van Unico Costa Brava kan de toegang tot de accommodatie weigeren in geval van overschrijding van het maximaal aantal toegestane personen. Als geconstateerd wordt dat tijdens het verblijf een groter aantal personen in de woning verblijft dan toegestaan, wordt het contract automatisch verbroken en kan het pand ontruimd worden.
 • De klant moet de accommodatie met haar uitrusting, gebruiksvoorwerpen en de binnen- en buitenmeubels schoon en in goede staat achterlaten. Het is verplicht dat u de accommodatie redelijkerwijs schoon achterlaat (geveegd en opgeruimd), schone vaat opgeruimd in de kastjes, lege vaatwasser , de koelkast zonder etensresten, het vuilnis weggebracht en het beddengoed in de speciale zakken van het makelaarskantoor. De tuin, het terras en de barbecue (indien aanwezig) moeten in dezelfde staat verkeren als op de dag van aankomst. Unico Costa Brava behoudt zich het recht voor om eventuele extra schoonmaakkosten van de borgsom in te houden.
 • De klant moet voldoen aan de restricties van de gereserveerde accommodatie die in de beschrijving zijn weergegeven. Deze restricties (indien van toepassing) verwijzen naar het verbod op huisdieren, feesten en partijen, groepen jongeren, roken etc. Unico Costa Brava behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op deze restricties te bestraffen middels de borgsom.
 • De klant wordt verondersteld de buren en de regels van de buurtgemeenschap waartoe de woning behoort te respecteren. In geval van nalatigheid of ongepast gedrag behoudt Unico Costa Brava zich het recht voor om het huurcontract met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. In dit geval hoeft Unico Costa Brava, S.L. het door de klant betaalde huurbedrag niet te retourneren.
 • De klant moet toestaan dat het personeel van Unico Costa Brava, S.L. verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en het zwembad van de accommodatie toegang heeft tot de woning om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • De klant moet Unico Costa Brava in kennis stellen van alle schade aan de accommodatie, met het oog op een snelle reparatie . Daartoe moet een door Unico Costa Brava gezonden technisch medewerker op elk gewenst moment toegang hebben tot de accommodatie , zonder dat de klant zelf de reparatie aan derden uitbesteedt. In geval van het niet naleven van deze norm valt alle mogelijke schade voor rekening van de klant.
  Laat om diefstal te voorkomen geen persoonlijke eigendommen achter buiten het huis (terras en tuin) en sluit alle deuren en ramen af bij het verlaten van het huis of wanneer u niet in staat bent alle ingangen van de woning te controleren.
  Het houden van feesten is verboden. Het is uitdrukkelijk verboden om het huis en de omgeving te gebruiken als feestterrein van wat voor soort ook.
 • Laat om diefstal te voorkomen geen persoonlijke eigendommen achter buiten het huis (terras en tuin) en sluit alle deuren en ramen af bij het verlaten van het huis of wanneer u niet in staat bent alle ingangen van de woning te controleren.
 • Het houden van feesten is verboden. Het is uitdrukkelijk verboden om het huis en de omgeving te gebruiken als feestterrein van wat voor soort ook

13. Huisdieren

Niet al onze accommodaties staan huisdieren toe. Controleer altijd de kenmerken van iedere accommodatie of neem contact met ons op voordat u boekt. Indien toegestaan, worden huisdieren alleen op verzoek en met uitdrukkelijke instemming van Unico Costa Brava geaccepteerd. De extra kosten per huisdier bedragen € 4/ dag .

 • Het is verplicht om de fauteuils en banken te bedekken met de hoezen die door Unico Costa Brava verstrekt worden. Het niet naleven van deze regel resulteert in een boete van € 50 die op de borgsom ingehouden wordt.
 • Het is verboden dat huisdieren hun behoeften in de woning doen, evenmin als in de tuin en de omliggende terreinen. Als op de dag van verificatie uitwerpselen gevonden worden, resulteert dit in een boete van € 100 die op de borgsom ingehouden wordt.
 • Honden mogen niet in het zwembad zwemmen, dit houdt een boete in van € 100 die op de borgsom ingehouden wordt.
 • Het zich niet houden door de klant aan de restricties van de woning, zoals het niet toestaan van huisdieren, wordt bestraft met een boete van € 200.

14. Boetes ingehouden op de borgsom

Hieronder enkele van de boetes die kunnen worden opgelegd voor het schenden van één van de bovengenoemde regels:

 • € 50 als op de dag van verificatie het beddengoed zich niet in de zakken bevindt die door Unico Costa Brava op de dag van aankomst zijn verstrekt.
 • € 20 als de vaat op de dag van vertrek vuil is achtergelaten.
 • € 50 als het vuilnis op de dag van vertrek niet is weggebracht.
 • € 50 als de klant de accommodatie later dan 10 uur verlaat zonder instemming van Unico Costa Brava.
 • Voor het geval u met een huisdier reist, raadpleeg punt 13 voor mogelijke boetes.

15. Annuleringsverzekering

Unico Costa Brava, S.L. heeft een overeenkomst met het bedrijf Europe Assistance voor klanten die geïnteresseerd zijn in het afsluiten van een annuleringsverzekering. Met deze verzekering kan het bedrag van de reservering worden teruggevorderd als het verblijf niet kan worden uitgevoerd. Deze verzekering kan op ieder moment via onze website worden afgesloten.
Er zijn twee mogelijke verzekeringen:

 • Verzekering over 40% van de reservering
 • Verzekering over 100% van de reservering

De klant moet het huurbedrag invullen en op de knop 'berekenen' klikken om de kosten van de verzekering te calculeren, gebaseerd op het bedrag van de reservering. Als u akkoord gaat, kunt u daarop alle velden met de benodigde persoonlijke gegevens invullen. Zodra deze velden naar behoren zijn ingevuld, moet u de voorwaarden accepteren en uw verzoek indienen. De verzekeringsvoorwaarden staan onder aan de contractpagina.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag en zodra u het verzekeringsbedrag heeft betaald, ontvangt u een kopie van de polis in de taal waarin u de aanvraag hebt gedaan. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via info@unicocostabrava.com of per telefoon 0034972775815.

16. Verplichtingen van Unico Costa Brava, S.L.

Wanneer de gereserveerde accommodatie ernstige gebreken vertoont die normaal gebruik verhinderen, verbindt het makelaarskantoor zich ertoe een alternatieve oplossing te vinden met vergelijkbare kenmerken (aantal slaapkamers, type zwembad, enz.) in dezelfde prijsklasse. Als dit onmogelijk is vanwege een gebrek aan beschikbare accommodatie, wordt een deel van het bedrag van de reservering terugbetaald - afhankelijk van reeds genoten verblijfsduur in de accommodatie - zonder dat verdere kosten op Unico Costa Brava, S.L. verhaald kunnen worden.

Unico Costa Brava, S.L. neemt evenmin verantwoordelijkheid op zich in de volgende gevallen:

 • Nalatigheid of verzuim van diensten toe te schrijven aan derde partijen.
 • Storingen of slecht functioneren in gemeenschappelijke zwembaden, kinderspeeltuinen en sportfaciliteiten van welke aard dan ook, waarvan het gebruik strikt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker valt.
 • Diefstal of inbraak in de accommodatie.
 • Schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door overmacht of onvoorzienigheden buiten de schuld van het makelaarskantoor om.

Te allen tijde aanvaardt de gast dat de economische aansprakelijkheid van Unico Costa Brava, S.L. voor mogelijke morele schade voortvloeiende uit de bemiddeling beperkt is tot het totaal betaalde huurbedrag.

17. Identificatie van de gasten

Enkele dagen voor aankomst ontvangt u een e-mail van Unico Costa Brava, S.L. waarin u de persoonsgegevens van alle gasten moeten verstrekken (naam, nationaliteit, identiteitsdocument, datum van afgifte van het identiteitsdocument en geboortedatum). Wanneer een klant deze gegevens niet verstrekt, moet hij dit bij aankomst tijdens het inchecken doen.
Unico Costa Brava, S.L. geeft deze persoonsgegevens door aan de nationale politie, op grond van artikel 12.1 van de Ley Orgánica 1/1992 betreffende de burgerveiligheid.

18. Privacybeleid

Inovereenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Ley Orgánica 15/1999 van13 december betreffende gegevensbescherming en de GDPR 2016/2007 overpersoonsgegevens en procedurerichtlijnen, informeren wij u dat de verstrektepersoonsgegevens zijn opgenomen in een dossier dat eigendom is van UNICO COSTABRAVA, S.L. en dat het bedrijf, gevestigd aan de Avenida Montgó, 71 (CP 17130,L'Escala), verantwoordelijk is voor de behandeling van deze gegevens. Het doelhiervan is het kunnen uitvoeren van de aangegane contractuele en commerciëleverplichtingen, het realiseren van de bijbehorende inningen en betalingen evenalshet verzenden van commerciële en / of reclameboodschappen over onze productenen diensten. De gegevens zullen worden opgeslagen met het oog op toekomstigecommerciële relaties. De ondertekening van dit document impliceert het verlenenvan toestemming voor deze behandeling.

In overeenstemming met de bepalingen van het Realdecreto 1720/2007 van 21 december, op grond waarvan de procedurerichtlijnen vande Ley Orgánica inzake gegevensbescherming en de GDPR 2016/2007 overpersoonsgegevens van kracht zijn, delen wij u mede dat wanneer u niet wilt datde door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt worden voor reclame- en / ofcommerciële doeleinden met betrekking tot onze producten en diensten, alsook omuw rechten op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar zoals vastgelegd inde voorschriften uit te oefenen, u zich schriftelijk kunt richten tot UnicoCosta Brava, S.L. op het hierboven vermelde adres of een e-mail kunt sturennaar info@unicocostabrava.com.

19. Nietigheid en ondoeltreffendheid van clausules

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, zal deze nietigheid of onwerkzaamheid slechts gevolgen hebben voor de bepaling of het gedeelte daarvan dat nietig of onwerkzaam is, waarbij de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven en de bepaling of het gedeelte daarvan dat nietig of onwerkzaam is, als niet-bestaand wordt beschouwd.

20. Alternatieve geschillenbeslechting

Als u een conflict hebt met een consument en een gang naar de rechter wilt vermijden, kan alternatieve geschillenbeslechting een goede optie zijn. Dit is meestal sneller, eenvoudiger en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Dit omvat alle verschillende manieren om een klacht op te lossen zonder naar de rechter te stappen: "bemiddeling", "verzoening", "arbitrage", "consumentenbemiddelaar", "klachtenbureau", enz.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

Departement van Consumptie van de Generalitat de Catalunya: de gebruiker / consument kan ook toegang krijgen via de link voor de beslechting van geschillen op een alternatieve manier :
http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/reclamacions/


21. Online geschillenbeslechting

Dit platform is alleen geldig voor geschillen tussen bedrijven en consumenten.

Als u met een consument een geschil hebt over een online-aankoop en een gerechtelijke procedure wilt vermijden, kan het platform voor onlinegeschillenbeslechting het juiste instrument zijn om een snelle en goedkope oplossing te vinden. U kunt het gebruiken om een vordering in te stellen tegen een klant (bijvoorbeeld wegens niet-betaling) of de klant om een vordering in te stellen tegen u.

Als u een onlinebedrijf hebt, moet u de link naar het ODR-platform vanaf uw web verstrekken. Wanneer u (op grond van de wet, een affiliatie of een contract) verplicht bent gebruik te maken van een specifieke instantie voor geschillenbeslechting, moet u:

- via uw website aan de consumenten meedelen welke geschillenbeslechtingsinstantie wordt gebruikt en deze in het bestek opnemen.

- de consumenten over het ODR-platform informeren in de specificaties en in de per e-mail verstuurde aanbiedingen:

https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm

https://cec.consumo.gob.es/CEC/web/home/index.htm.

22. Toepasselijk recht

Aankopen of verkopen gedaan door Unico Costa Brava zijn onderworpen aan de Spaanse wet.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onder andere onderworpen aan de volgende van kracht zijnde normen :

- Wet 7/1996, van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel ("LOCM").
- Wet 7/1998, van 13 april, inzake de algemene contractvoorwaarden ("LCGC").
- Wet 3/2014, van 27 maart, tot wijziging van de herziene tekst van de Algemene wet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, goedgekeurd bij Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007, van 16 november ("TRLGDCU").
- Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel ("LSSICE").
- Wet 22/2010, van 20 juli, inzake het consumentenwetboek van Catalonië.
- Organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten. ("LOPDGDD").
- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
- Wet 7/2017, van 2 november, die Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen omzet in Spaans recht.

In geval van een conflict of een discrepantie bij de interpretatie of toepassing van deze contractuele voorwaarden, zijn de rechtbanken en tribunalen die, in voorkomend geval, de zaak zullen behandelen, die welke voorzien zijn in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de bevoegde rechtbank, in het geval van de koper, op de plaats van het geschil of op zijn woonplaats.

Voor de beslechting van geschillen verwijzen de partijen naar de rechtbanken en hoven van de woonplaats van UNICO COSTA BRAVA en zien zij af van elke andere bevoegdheid,

Deze algemene contractvoorwaarden zijn bijgewerkt in april 2022